Hoeveel premie moet ik betalen?

In geval van beschadiging worden reparatiekosten vergoed. Bij verlies of diefstal wordt de oorspronkelijke aankoopprijs vergoed. Behalve wanneer de dagwaarde lager is dan 50% van de nieuwwaarde. Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

U bent tegen een zeer scherpe premie in één keer voor al uw kostbare portable apparaten verzekerd. Extra dure spullen wilt u natuurlijk extra goed verzekerd hebben, daarom vragen we u om artikelen die u voor € 250,- of meer heeft gekocht, gespecificeerd op te geven. Apparatuur met een aankoopprijs onder de € 250,- hoeft u niet gespecificeerd op te geven.

Gespecificeerd
(aankoopprijs meer dan € 250,-)
Ongespecificeerd
(aankoopprijs minder dan € 250,-)
Max. verzekerd bedrag Premie per jaar Max. verzekerd bedrag Premie per jaar
Oorspronkelijke aankoopprijs (max. € 2.500,- per object)  7,5% van de oorspronkelijke aankoopprijs (minimumpremie € 60,-)  € 1.375,- € 60,-
€ 2.050,- € 70,-
€ 2.725,- € 100,-

Wat is wel / niet verzekerd

Soort schadeGedektUitgesloten
Val- slag- & stootschade  
Brand schade  
Diefstal schade  
Water- neerslag- & stormschade  
Schade door enig ander plotseling van buitenkomend onheil  
Waterschade door geleidelijke inwerking  
Schade door onvoldoende zorg  
Schade door vermissing of verduistering (zonder aangifte)  
Schade door normaal gebruik: slijtage- kras- schram- & deukschade  
Verhuur & uitleen  
Waardevermindering  
Schade door eigen gebrek  
Schade door dieren & insecten  
Binnenhuis dekking  
* Apparatuur die zakelijk wordt gebruikt  

* Als relatie een telefoon van zijn werkgever krijgt, voor enkel particulier gebruik (hij hoeft hem dus ook niet in te leveren als hij uit dienst gaat), dan kan de telefoon op de mobiele apparatuurverzekering verzekerd worden. Geef bij de aanvraag duidelijk aan dat de nota op een bedrijf staat, maar de telefoon het eigendom van relatie is en particulier gebruikt wordt.